Psikolog

* VAROLUŞÇU TERAPİ

Varoluşçu Terapi nedir?

Varoluşçu terapi, kendinizi ve yaşam koşullarınızı netleştirmeyi ve de zorlandığınız yaşam krizleri ve ilişkileri anlama konusunda yardımcı olmayı hedefler. Bununla birlikte, en çok da kişinin kendine dair daha derin bir anlayış geliştirmesini hedefler. Kendimizi daha iyi anladıkça, hayatı daha iyi yaşama şansı elde ederiz. “ Daha iyi nasıl yaşarız?” sorusunu merkeze koyarak çeşitli hizmetler sunmaktadır.

* BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Bilişsel Davranışçı Terapi nedir?

Bilişsel Davranışçı terapi ruhsal rahatsızlıkları açıklarken ve nedenlerini araştırırken psikoloji biliminin verilerine dayanır. Bu rahatsızlıkların çözümünde kullandığı sözel ve davranışsal yöntemler de aynı şekilde bu bilimsel ilkelere ve öğrenme kuramlarına dayalıdır. Bu tedavi yönteminin etkinliği bilimsel olarak sınanmış ve yüzlerce klinik araştırmayla birçok rahatsızlıkta etkili olduğu gösterilmiştir. Kişinin güncel sorunlarına odaklanır, süre olarak daha sınırlı ve daha çok sorun çözme hedeflidir. Güncel sorunları çözdüğü gibi sorunları çözmekte kullanabilecekleri özel bir takım becerilerde öğretir. Bu beceriler; çarpık düşünceleri saptamak, inançlarını değiştirmek, çevreyle yeni ilişkiler kurmak ve davranış değişikliğidir.

* DENVER II GELİŞİM TARAMA TESTİ

Denver II Gelişim Tarama Testi nedir?

Küçük çocuklarda varolan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Çocuğun yaşına uygun birtakım becerileri değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için 116 madde ve 4 alt bölümden oluşmaktadır.

Testin Türü: Gelişim testidir.

Uygulanacak Yaş Grubu: 0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir testtir.

Uyulanacak Kişi Sayısı: Anne&baba ve çocukla birlikte uygulama yapılmaktadır.

* ANKARA GELİŞİM TARAMA TESTİ (AGTE)

Ankara Gelişim Tarama Testi Nedir?

Çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek hesaplanır.

Testin Türü: Gelişim testidir.

Uygulanacak yaş grubu: 0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

Uygulanacak kişi sayısı: Anne-baba ve çocukla- çocuksuz uygulanabilir.

* GOOD ENOUGH HARRIS

Good Enough Harrıs Nedir?

Bir İnsan Çiz Testi de denilmektedir. Zaman sınırlaması olmayan bir testtir. Zekayı ölçmek amacıyla “Kadın ve erkek” olmak üzere iki alt grubu vardır.

Testin türü: Zeka

Uygulanacak yaş grubu: 7,8 ve 9 yaş grubu çocuklarına uygulanmaktadır.

Uygulanacak kişi sayısı: Bir kişiye veya birden fazla kişiye de uygulanabilir.

* GESSEL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ

Gessel Gelişim Figürleri Testi Nedir?

Görsel algı gelişimini ölçmektedir. Kolaydan zora doğru sıralanmış şekilden oluşmaktadır. İtemler her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Başarabildiği her item çocuğun zihin yaşını verir.

Testin türü: Performans testi

Uygulanacak yaş grubu: 1-7 yaş arasında ki çocuklara uygulanır.

Uygulanacak kişi sayısı: Sadece çocuğa uygulanır.

* BENDER GESTALT TESTİ

Bender Gestalt Testi Nedir?

Görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılmaktadır. Geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır. Zeka geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi…

Testin türü: Gelişimsel bir test olmakla birlikte aynı zamanda performans testidir.

Uygulanacak yaş grubu: Hem yetişkin hem de çocuklara uygulanabilmektedir. Çocuklarda 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasında ki çocuklara uygulanabilir.

Uygulanacak kişi sayısı: Bireysel uygulandığı gibi grup olarakta uygulamaya müsaittir.

* METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Nedir?

Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. “ Kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar, kopya etme” gibi 6 alt testten ve toplam 100 maddeden oluşmaktadır.

Testin Türü: Psikolojik bir testtir.

Uygulanacak yaş grubu: Okul öncesi çocuklar.

Uygulanacak kişi sayısı: Değerlendirilecek çocuklara uygulanmaktadır.