İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Stratejimiz

 

 • Çalışanların memnuniyetini ve hastaneye bağlılığını arttırmak.
 • Verimliliği artırmak, çalışanlara bilgi ve beceriler kazandırmak, işgören dönüşümünü azaltmak.
 • Daha bilgili ve kaliteli hizmet verebilecek çalışanları belirlemek ve bu çalışanların yetkinliklerini ve becerilerini artırabilecek sistemi oluşturmak.
 • Çalışanlar arasında bir ayrımcılığa gitmeden tutarlı ve adaletli davranmak.
 • Sosyal sorumluluk çerçevesinde çalışanlara fırsat eşitliği sağlamak.

 

İnsan Kaynakları Politikamız

 

 • Özel ADN hastanesi insan kaynakları olarak temel amacımız özel sağlık sektöründe en çok tercih edilen hastane olmak ve hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarabilecek personel istihdam edip, çalışan mutluluğuna hizmet eden tarafsız bir insan kaynakları sistemini oluşturmaktır.

Personel Politikamız

 • Özel ADN Hastanesi etik değerlere ve personel kişiliğine son derece önem verir.
 • Personel taleplerine her zaman kıymet verilir ve dikkate alınır.
 • Personel sürekliliğine önem verilir.
 • Personele mobing uygulanması söz konusu değildir.
 • Personelin hedefler belirlemesine teşvik edilir ve belirlediği hedeflere ulaşmasına imkan verilir.
 • Personele her açıdan imkan ve fırsat eşitliği sağlanır.
 • Birim amirleri ile personel arasında doğrudan iletişim söz konusudur, personelin herhangi bir görüş, düşünce ve yorumunu ilgili mercilere iletme imkanı vardır.
 • Personelin başarılı ve çalışkan olması için her türlü imkan seferber edilir.
İş Başvurusu için Tıklayın