İÇ HASTALIKLARI

Günümüz modern tıbbında bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak Iç Hastalıkları birimi (Genel dahiliye) kendi içinde birçok yan dala ayrılmakla beraber erişkin hasta grubunun cerrahi dışı tüm şikayetlerinin direkt çözüm merkezi olmaya devam etmektedir. Ateşli hastalıklardan metabolik hastalıklara, böbrek hastalığından, karaciğer hastalıklarına tüm sorunların başvuru ve çözüm merkezi Iç Hastalıkları Ünitesi’dir.
Nefroloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Hematoloji, Onkoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Romatoloji Immunoloji-Allerji, Diabet, Kardiyoloji gibi kendini hızla yenileyen yan dallar hep Dahiliyenin içinden doğmadır.
Yine ameliyat öncesi-ameliyat sonrası birçok vakanın kalp, akciğer (solunum), böbrek-karaciğer problemlerinin çözümüne direkt devreye giren ve sorunu çözen birim Iç Hastalıklarıdır. Özetle erişkinlerin sağlık sorunlarının tümünde ilk başvuru merkezi ve çözüm ünitesi Iç Hastalıkları Birimidir.

Dahiliye Birimimizin Ilgilendiği Başlıca Konular:

– Kan Hastalıkları (Anemiler)

– Böbrek Hastalıkları

– Koroner Kalp Hastalıkları

– Kalp Yetersizliği

– Solunum Yolu Hastalıkları (Astım, KOAH, Brolşit, Zatürre)

– Ritm Bozuklukları

– Hipertansiyon

– Lipid Düzeyi (Kolestrol,Trigliserid) Bozuklukları

– Diabetes Mellitus (Şeker Hastalığı)

– Troid Bezi Bozuklukları (Guatr)

– Obesite

– Karaciğer Hastalıkları

– Reflu, Gastrit, Ülser, Kabızlık, İshal, Kolit gibi Sindirim Sistemi Hastalıkları

– Yaşlılık ve Yaşlılığa bağlı sorunlar (Geriartri)

– Ateşli Hastalıklar

– Romatizmal Hastalıklar ve Ateşli Eklem Romatizması

– Ameliyat öncesi ve sonrası genel değerlendirme