FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

Fizik Tedavi (Fiziksel Tıp) geçmişi 1000 lerce yıla yayılan insanların ağrılı hastalıklarını tedavi etmek için doğanın şifalı yöntemlerini kullanması ile gelişmiş bir bilim dalıdır. Son 100 yılda tıptaki yeniliklerin uygulanması ile kaplıca ve sıcak taşlara ek olarak derin ısıtıcılar, yüzeyel ısıtıcılar ve soğutucu ajanlar,elektriksel akımlar, ışınlar, yüksek frekasnta ses dalgaları gibi yöntemler tedaviye eklenmiş, böylelikle fonksiyonel yetersizliğin ve sinir sistemi ile kas iskelet sisteminden oluşan ağrı ve kısıtlılığın tedavi edilmesi amaçlanmıştır. Son yıllarda gelişen ve etkinliği yeniden anlaşılan Manuel Terapi ve Nöral Terapi,Proloterapi ve NöroProloterapi de gün geçtikçe Fiziksel Tıp uygulamalarında yerini almaktadır.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı yani fiziatrist, tedavi hizmeti  veren ekibin lideri olarak hizmet verir. Kişinin sadece özgür hareket  etmesini kolaylaştırmakla kalmaz ağrının psikolojik etkilerini de  ortadan kaldırmaya çalışarak daha özgüvenli, pozitif bir yaşam hedefler. Fizik tedavi alanında aynı zamanda ağrılı durumun veya sakatlığın  etkilerini en aza indirerek kişinin iş ve sosyal hayatına dönüşünü  kolaylaştırarak ülke ekonomisine de katkıda bulunur.

Hastanemiz bünyesinde kişinin yaşı, hastalıkları,fiziksel durum ve kondüsyonu vb gibi pek çok parametre değerlendirilerek kişiye özel Fizik Tedavi hizmeti vermekteyiz. Bu hizmetle hastalarımızın fonksiyonel durumları, motivasyonları ,ağrı yoğunluk ve sıklıkları iyileştirilerek temel hedef olan YAŞAM KALİTELERİ ne olumlu etkilerde bulunmayı amaçlıyoruz.

Hastalık yok hasta vardır sözünü unutmayarakaşağıdaki hastalıklar ve diğerlerinin tedavilerini yapmaktayız;

– Bel ve boyun fıtıkları
– Eklem ağrısı ve eklem tutulumuna sebep olan romatizmal hastalıklar
– Osteoporoz
– Ortopedik ameliyatlar öncesi ve sonrası eklem hareketlerinin kısıtlılığına bağlı rahatsızlıklar
– İnme adı verilen vücut felçleri
– Omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz tedavisi
– İş kazası veya trafik kazası sonucunda oluşan omurilik yaralanmaları, uzuv yaralanmaları
– Masabaşı çalışan insanların çoğunda görülebilen fibromiyalji tedavisi
– Lenfödem tedavisi – Spor yaralanmaları
– Çocuklarda görülen serebral palsi (CP) tedavisi

Ek olarak Hastanemizde ağrılı vakalara multidisipliner yaklaşımla Fizik Tedavi, Nöroloji,Beyin Cerrahisi ve Algoloji üniteleri olarak ortak hareket etmekte ve en iyiye ulaşmaya çalışmaktayız.