ERİŞKİN YOĞUN BAKIM

ERİŞKİN YOĞUN BAKIM

Yoğun bakım ünitemizde hekimlerimiz tarafından erişkin hastaların tedavileri üstlenilmektedir.

İnsan organizmasının bir, ya da birden fazla organının geçici veya kalıcı olarak yetersizliğe girmesi nedeniyle vücudun aksamış olan fonksiyonlarının; neden olan hastalık ortadan kalkıncaya kadar desteklenmesi ve bu süreç içinde hastanın hayatta kalmasına yönelik tedavi ve bakımları kapsayan, özellikle yapay solunum cihazı (Mekanik Ventilator) başta olmak üzere destekleyici ve tedavi edici cihazları kullanan, üst düzey bilgi gerektiren bir anesteziyoloji ve reanimasyon bilim dalıdır.

Her yatağın başında Ventilatörler, hasta takip monitörleri, infüzyon pumpları ve diğer gerekli araç gereçler ile donatılmıştır.

Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi edilmesi gereken hastalar:

 • Kardiyo-pulmoner arrestler (ani kalp ve solunum durmaları)
 • Kafa omurilik ve yaygın vücut travmaları
 • Her türlü şoktaki hastalar (Septic, Hipovolemik, Hemorajik)
 • Akut solunum yetersizlikleri (Akciğer travması, akciğer ödemi, pnömon, aros, ALI)
 • Kronik solunum yetersizlikleri
 • Ağır metabolik bozukluklar ve asit baz denge bozuklukları
 • Nörolojik hastalıklar (Beyin kanamaları ve ani gelişen damar tıkanmaları, status epileptikes)
 • Kas güçsüzlüeü yapan hastalrklar (Myastenia Gravis, Gullian Barre sendromu v.b.)
 • Sistemik hastalıklara bağlı solunum yetmezliği (Kalp Yetmezliği, Böbrek Yetmezliği, Karaciğer Yetmezliği v.b.)
 • Intoxikasyonlar (her türlü zehirlenmeler)
 • Büyük ve uzun süren özellikli ameliyatlardan sonra
 • Gebelik zehirlenmeleri (Eklampsi)
 • Tetanoz
 • Suda boğulmalar

Erişkin Yoğun Bakım Ünitemizde yatak başındaki cihazlar yardımıyla hastaya herhangi bir invazif girisim uygulamadan ölçülebilen parametreler

EKG

 • Sistemik Kan Basıncı
 • Puls Oksimetri (kanın oksijenlenme oranı)
 • Vücut ısısı
 • Ekspirasyon sonucu karbondioksit basıncı

Yatak başında uygulanabilen işlemler;

 • Ultrasonografi
 • Hemodializ
 • Doppler
 • Ekokardiografi
 • Gastroskopi, Kolonoskopi
 • External Pace-maker
 • Her türlü röntgen çekimi
 • Elektro Ensefalografi (EEG)
 • Kan Gazı ölçümü
 • Santral Ven Basıncı ölçümü
 • Anlık kan basıncı takibi (intra-arteryel)
 • Kafa içi basıncı ölçümü
 • Hemodinamik Parametreler
 • Kardiyak Output
 • Pulmoner Arter Basıncı
 • Pulmoner Kapiller Wedge Basıncı
 • Pulmoner Vasküler Direnç
 • Mekanik Ventilatörler ile İnvazif Solunumsal Destek
 • Non invazif solunum destek cihazları (BIPAP, CPAP)
 • Mobil Ventilatör desteğinde beyin ve vücut bilgisayarlı tomografisi ve diğer radyolojik, nörolojik görüntüleme yöntemleri
 • Solunum fizyoterapisi
 • Hipotermi
 • Nefrostomi++
 • Nefrostomi
 • Bronkoskopi
 • Geçici Pacemaker
 • PEG Açılması
 • Toraks Tüpü Yerleştirmesi
 • Aort Ballon Pump (intra aortic)
 • ECMO
 • Fiyoterapi